مقاله

مقایسه سقف یوبوت‌ با سقف‌های با پرکننده کروی

  • admin 
سیستم دال مجوف یوبوت همانند سیستم‌های با پرکننده کروی می‌توانند سازه‌هایی با دهانه کوچکتر از ۸ متر را به راحتی پوشش دهند. برای دهانه‌های بیشتر از ۸ متر و… مطالعه بیشترمقایسه سقف یوبوت‌ با سقف‌های با پرکننده کروی »

معرفی تکنولوژی دال هاي مجوف بتني با قالب ماندگار و غير ماندگار

  • admin 
يكي از فناوري هاي جديد مورد اســـــتفاده در صـــــنعت ســــــاختمان ، بكار بردن قالب هاي ماندگار وغيرماندگار از جنس پلي پروپيلن در ميان دال وحذف بتن اضافه مي باشد كه موجب كاهش وزن دال ودرنتيجه كاهش مصــــــــرف ميلگرد وبتن در كل سازه مي گردد.در تكنولوژي ذكر شده يك دال مجوف با تيرچه هاي دو طرفه با استفاده از قالب هاي ماندگار و غيرماندگار ايجاد مي شود.لازم به ذكر است اين تكنولوژي در مركز تحقيقات راه و مسـكن و شهرسازي ايران به تاييد رسيده است.