پروژه‌ها

در این بخش لیستی از پروژه‌های انجام گرفته، نشان داده شده است.

آذربایجان غربی 

پروژه مسجد سعید پاکنهاد-مهاباد

پروژه فرهنگیان ایستگاه یک-مهاباد

پروژه پتوبافی-مهاباد

پروژه پتوبافی-مهاباد

پروژه کوچه هشت متری ایوبیان-مهاباد

پروژه تپه قاضی-مهاباد

پروژه خیابان موکریان روبروی دادگستری-مهاباد

پروژه شهرک کارمندان-مهاباد

پروژه خیابان فلسطین-مهاباد

پروژه مسجد محمد رسوالله-بوکان

پروژه نبش اول پتوبافی-مهاباد

گلستان

پروژه آقای شاداب کریمی-گرگان

پروژه آقای دکتر مفیدی-گنبد کاووس

پروژه آقای دکتر ایری-گنبد کاووس

عراق

پروژه اربیل-کردستان عراق

تهران